1

1396 , تیگو 7 اکسلنت

چری145700000 تومان اقساطی قیمت :


بنزینی نوع سوخت:


0 کارکرد :


اتوماتیک گریبکس:


1498 حجم موتور :


مشکی رنگ بدنه :


مشکی رنگ داخلی :


بدون رنگ وضعیت بدنه :


اصفهان استان :


شهرضا شهر :


09132204426 شماره تماس :


جهت افزودن به لیست مورد علاقه باید وارد سایت شوید.


به صورت اقساط با شرایط زیر : 12 ماهه - 4 چک 3 ماهه ( 20،700،900 تومان ) یا 18 ماهه- 6 چک 3 ماهه (15،023،600 تومان) یا 24 ماهه- 8 چک 3 ماهه ( 11،857،400 تومان ) یا 30 ماهه - 10 چک 3 ماهه (10،294،400 تومان ) + زمان تحویل 10 روزه