1

1396 , تیگو 5 لاکچری

چری104500000 تومان نقدی قیمت :


بنزینی نوع سوخت:


0 کارکرد :


اتوماتیک گریبکس:


1971 حجم موتور :


مشکی رنگ بدنه :


مشکی رنگ داخلی :


بدون رنگ وضعیت بدنه :


اصفهان استان :


شهرضا شهر :


09132204426 شماره تماس :


جهت افزودن به لیست مورد علاقه باید وارد سایت شوید.


به صورت اقساط با شرایط زیر : 12 ماهه - 4 چک 3 ماهه ( 15،101،100 تومان ) یا 18 ماهه- 6 چک 3 ماهه (11،219،600 تومان) یا 24 ماهه- 8 چک 3 ماهه ( 9،085،100 تومان ) یا 30 ماهه - 10 چک 3 ماهه (7،690،700 تومان ) یا 36 ماهه -12 چک 3 ماهه (6،996،300 تومان )