0

1397 , کارا (دو کابین)

وانت39730000 تومان اقساطی قیمت :


بنزینی نوع سوخت:


0 کارکرد :


دنده ای گریبکس:


2000 حجم موتور :


نقر آبی رنگ بدنه :


مشکی رنگ داخلی :


بدون رنگ وضعیت بدنه :


اصفهان استان :


شهرضا شهر :


09132204426 شماره تماس :


جهت افزودن به لیست مورد علاقه باید وارد سایت شوید.


شرایط اقساط : بدون سود 6 ماهه پیش پرداخت (23،840،000 تومان ) مبلغ چک ها (7،945،000 تومان ) . با سود 14% دوازده ماهه پیش پرداخت (19،865،000 تومان ) مبلغ چک ها (7،468،000 تومان ) . با سود 16% 18 ماهه پیش پرداخت (17،880،000 تومان ) مبلغ چک ها (4،392،000 تومان ) . با سود 18% 24 ماهه پیش پرداخت (13،910،000 تومان ) مبلغ چک ها (5،485،000 تومان ) .